IT Blog

Etiket: How to ConfigureAzure AD Privileged Identity Management

Azure AD üzerinde, kullanıcılarımıza sağlayabileceğimiz birçok rol ve yetkiler bulunmaktadır. Bu rolleri basit bir servis...
19.10.2022
Copyright © 2022 Omer DURAN